Stigmatisme du dioptre plan

Stigmatisme rigoureux